ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.

Influcid® pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums pārdošanā visās Latvijas aptiekās. Gadījumā, ja zāles nav uz vietas, aptiekai pēc Jūsu pieprasījuma ir pienākums tās pasūtīt. Jautājumu gadījumos zvaniet pa tālruni 67360781.

 

 

 

SASKAŅOTS ZVA 20-08-2015

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam Influcid pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1 Homeopātiskās zāles Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. - Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skat. 4. punktu. - Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. Kas ir šajā instrukcijā: 1. Kas ir Influcid kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas 3. Kā lietot Influcid 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Influcid 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Influcid un kādam nolūkam to lieto Homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai. 2. Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas Nelietojiet Influcid - ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Brīdinājumi un piesardzība Konsultējieties ar savu ārstu: - ja jūsu veselības stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās, - ja parādās jaunas sūdzības, - ja temperatūra nekrītas vai ceļas augstāk par 39°C. Ja Jūs piederat pie paaugstinātas riska grupas (pacienti ar aknu slimībām vai epilepsiju), pirms lietot šīs zāles Jums jāņem vērā to alkohola saturs. Tas jāņem vērā arī grūtniecēm, barojošām mātēm un bērniem. Bērni Šī zāļu lietošana bērnu ārstēšanā nav pietiekoši dokumentēta, tādēļ alkohola satura dēļ tās nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam. Citas zāles un Influcid Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis vai varētu lietot. Influcid kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu Homeopātisko zāļu iedarbības efektivitāti var ietekmēt dažādi neveselīga dzīvesveida faktori un tādu stimulatoru lietošana kā alkohols un tabaka. Jums nevajadzētu lietot šīs zāles kopā ar uzturu un dzērieniem. Pilieni jāieņem pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja Jūs domājat, ka iestājusies grūtniecība, ja plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Šīs zāles satur 46 tilp. % etilspirta (alkohola), tas jāņem vērā grūtniecēm un barojošām mātēm. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Influcid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Influcid satur 46 tilp. % etilspirta (alkohola), t.i. līdz 360 mg vienā devā (maksimālā deva 20 pilieni), kas atbilst 9,1 ml alus vai 3,8 ml vīna vienā devā. Var būt kaitīgs tiem, kas cieš no alkoholisma. Alkohola saturs jāņem vērā grūtniecēm, barojošām mātēm, bērniem un pacientiem, kuri pieder pie paaugstinātas riska grupas (pacienti ar aknu slimībām vai epilepsiju). 3. Kā lietot Influcid Vienmēr lietojiet Influcid tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Pieaugušie: akūtas saslimšanas gadījumā lieto pa 10 pilieniem katru stundu (ne vairāk kā 12 reizes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā. Lietošana bērniem un pusaudžiem Šī zāļu lietošana bērnu ārstēšanā nav pietiekoši dokumentēta, tādēļ alkohola satura dēļ tās nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam. Pusaudžiem no 12 gadiem: akūtas saslimšanas gadījumā lieto pa 10 pilieniem katru stundu (ne vairāk kā 12 reizes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā. Pilieni jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Pirms norīšanas vēlams kādu laiku paturēt tos mutē. Nepieciešamības gadījumā pilienus var atšķaidīt nelielā ūdens daudzumā. Ja esat lietojis Influcid vairāk nekā noteikts Pārdozēšanas gadījumos kaitīga ietekme līdz šim nav novērota. Ja esat aizmirsis lietot Influcid Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja Jūs pārtraucat lietot Influcid Pārtraucot Influcid lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā citas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ļoti retos gadījumos var izpausties paaugstināta jutības reakcija, tāda kā izsitumi uz ādas, kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos konsultējieties ar savu ārstu. Lietojot homeopātiskās zāles, stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šādā gadījumā Influcid lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 5. Kā uzglabāt Influcid Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz stikla pudelītes un iepakojuma pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Uzglabāšanas laiks pēc šo zāļu pirmās atvēršanas ir 6 mēneši. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Influcid satur - 10 g (10.7 ml) šķīduma satur šādas aktīvās vielas: Aconitum D3 1 g, Gelsemium D3 1 g, Ipecacuanha D3 1 g, Phosphorus D5 1 g, Bryonia D2 1 g, Eupatorium perfoliatum D1 1 g. - Citas sastāvdaļas ir: etilspirts (alkohols) 96%, attīrīts ūdens. Influcid ārējais izskats un iepakojums Influcid ir caurspīdīgs, gaiši dzeltens šķīdums, reizēm zaļgans. Šķīdums brūnā stikla pudelītē ar skrūvējamu polipropilēna vāciņu un pilināšanai paredzētu korķīti no zema blīvuma polietilēna kartona kastītē kopā ar lietošanas instrukciju. 1 pudelīte satur 30 ml pilienu iekšķīgai lietošanai. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Deutsche Homöopathie-Union DHU - Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostrasse 24 76227 Karlsruhe Vācija tel +49 721 4093 01 fakss +49 721 4093 316 e-pasts info@dhu.com Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: SIA „Mitela” Brīvības ielā 183/1 Rīga, Latvija, LV-1012 Tel: 67360781 Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08.2015. Zāļu lieltirgotavas cena aptiekām 7,07 EUR (bez PVN).

Pret saaukstēšanās simptomiem un gripu

Influcid

Kā lietot

Atver

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita. Attēlotajām personām ir tikai ilustratīva nozīme.

 

©2016 UAB „MITELA“ . Reklāmas devējs – SIA „Mitela”.