ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.

Immunokind

Immunokind® tabletes pārdošanā visās Latvijas aptiekās. Gadījumā, ja zāles nav uz vietas, aptiekai pēc jūsu pieprasījuma ir pienākums tās pasūtīt. Jautājumu gadījumos zvaniet pa tālruni 67360781. Saskaņots ZVA 18-10-2012 Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam Immunokind tabletes Calcium carbonicum Hahnemanni D6, Calcium fluoratum D6, Calcium phosphoricum D6, Sulfur jodatum D12 Homeopātiskās zāles Pirms zāļu lietošanas lūdzu uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Immunokind® rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. - Ja Jūsu bērna veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 2 nedēļu laikā, Jums jāsazinās ar ārstu. - Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Immunokind® un kādam nolūkam tās lieto 2. Pirms Immunokind® lietošanas 3. Kā lietot Immunokind® 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Immunokind® 6. Sīkāka informācija 1. KAS IR IMMUNOKIND® UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO Immunokind® ir homeopātiskās zāles imūnsistēmas stiprināšanai bērniem un zīdaiņiem. 2. PIRMS IMMUNOKIND® LIETOŠANAS Nelietojiet Immunokind® - neiznestiem bērniem - ja Jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret vienu no Immunokind® aktīvajām vielām vai jebkuru no palīgvielām (skat. 6. punktu). Īpaša piesardzība, lietojot Immunokind® - ja Jūsu bērnam ir vairogdziedzera slimība, kontaktējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. Ja Jums šķiet, ka Immunokind® iedarbība ir pārāk vāja vai bērnam parādās citas negaidītas sūdzības, konsultējieties ar savu ārstu. Citas zāles un Immunokind® Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto vai ir lietojis pēdējā laikā, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Immunokind® ar uzturu un dzērieniem Immunokind® neiesaka lietot ēšanas laikā, to ieteicams ieņemt pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Immunokind® satur laktozi (piena cukuru) Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, konsultējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. 3. KĀ LIETOT IMMUNOKIND® Vienmēr lietojiet Immunokind® tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir: Bērniem no 1 mēneša līdz 6 gadu vecumam: nozīmē pa 1 tabletei 3 reizes dienā. Tabletes ieteicams ieņemt pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 3 gadu vecumam tabletes var izšķīdināt nelielā daudzumā ūdens. Immunokind® lietošana ilgāku laiku (vairāk par 2 nedēļām) bez konsultēšanas ar ārstu nav ieteicama. Ja esat iedevuši bērnam Immunokind® vairāk, nekā noteikts Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja esat aizmirsuši iedot bērnam Immunokind® Nedodiet savam bērnam dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja Jūs pārtraucat dot bērnam Immunokind® Pārtraucot Immunokind® lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam. 4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS Tāpat kā visas zāles, Immunokind® var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, kuras varētu izraisīt Immunokind®, nav novērotas. Ja rodas aizdomas, ka Jūsu bērnam ir izpaudušās jebkādas blakusparādības pēc Immunokind® lietošanas, lūdzu, izstāstiet savam ārstam vai farmaceitam. Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu. 5. KĀ UZGLABĀT IMMUNOKIND® Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Glabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas ir 12 mēneši. Nelietojiet Immunokind® pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA Ko Immunokind® satur 1 tablete satur: - Aktīvās vielas ir: Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 mg, Calcium fluoratum D6 20 mg, Calcium phosphoricum D6 20 mg, Sulfur jodatum D12 20 mg. - Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, talks, magnija stearāts. Immunokind® ārējais izskats un iepakojums Tabletes ir baltas vai gandrīz baltas ar plakanu virsmu un noslīpinātām malām. Brūna stikla pudelīte, kura satur 150 tabletes. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostr. 24 76227 Karlsruhe Vācija Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: SIA „Mitela” Brīvības ielā 183/1 Rīga, Latvija, LV-1012 Tel: 67360781 Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/11/2012 Zāļu lieltirgotavas cena aptiekām 7,75 EUR (bez PVN).

Vai Jūsu mazulis bieži slimo?

Kā lietot

Atver

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita

 

©2014 UAB „MITELA“

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita. Attēlotajām personām ir tikai ilustratīva nozīme.

 

©2016 UAB „MITELA“ . Reklāmas devējs – SIA „Mitela”.