ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.
Dormikind® tabletes pārdošanā visās Latvijas aptiekās. Gadījumā, ja zāles nav uz vietas, aptiekai pēc jūsu pieprasījuma ir pienākums tās pasūtīt. Jautājumu gadījumos zvaniet pa tālruni 67360781. Saskaņots ZVA 17-05-2012 Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam Dormikind tabletes Cypripedium pubescens D4, Magnesium carbonicum D10, Zincum valerianicum D12 Homeopātiskās zāles Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. - Ja rodas aizdomas, ka Jūsu bērnam ir izpaudušās jebkādas blakusparādības, izstāstiet savam ārstam vai farmaceitam. - Ja pēc 14 dienām Jūsu bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Dormikind® un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas jāzina pirms Dormikind® lietošanas 3. Kā lietot Dormikind® 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Dormikind® 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Dormikind® un kādam nolūkam to lieto Dormikind® ir homeopātiskas zāles satraukuma un miega traucējumu ārstēšanai zīdaiņiem un bērniem līdz 6 gadu vecumam. 2. Kas jāzina pirms Dormikind® lietošanas Nelietojiet Dormikind® šādos gadījumos - Ja jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kādu no šo zāļu aktīvajām vielām vai jebkuru no palīgvielām (skat. 6. sadaļu). Citas zāles un Dormikind® Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto, ir lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot. Dormikind® lietošana kopā ar uzturu un dzērieniem Dormikind® neiesaka lietot ēšanas laikā. Tabletes ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Dormikind® satur laktozi (piena cukuru) Ja ārsts ir teicis, ka jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu. 3. Kā lietot Dormikind® Vienmēr lietojiet Dormikind® tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir: Bērniem līdz 6 gadu vecumam: lietot pa 1 tabletei līdz 4 reizēm dienā. Tabletes ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 3 gadu vecumam tabletes var izšķīdināt nelielā daudzumā ūdens. Ja esat lietojis Dormikind® vairāk nekā noteikts Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja esat aizmirsis lietot Dormikind® Nedodiet savam bērnam dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja jūs pārtraucat lietot Dormikind® Pārtraucot Dormikind® lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja Jums rodas kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, Dormikind® var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, kuras varētu izraisīt Dormikind®, nav novērotas. Ja rodas aizdomas, ka Jūsu bērnam ir izpaudušās jebkādas blakusparādības, izstāstiet savam ārstam vai farmaceitam. Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā pasliktināšanās). Šādos gadījumos pārtrauciet Dormikind® lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu. 5. Kā uzglabāt Dormikind® Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz mēneša pēdējo dienu. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Zāles nedrīkst izliet kanalizācijā vai izmest ar sadzīves atkritumiem. Pajautājiet savam farmaceitam kā rīkoties ar nevajadzīgām zālēm. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Dormikind® satur - Aktīvās vielas ir: Cypripedium pubescens D4 15 mg, Magnesium carbonicum D10 20 mg, Zincum valerianicum D12 15 mg, 1 tabletē (100 mg). - Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, talks, magnija stearāts. Dormikind® ārējais izskats un iepakojuma saturs Brūna stikla pudele, kas satur 150 tabletes. Tabletes ir apaļas, plakanas, baltas vai gandrīz baltas. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija tel. +49721409301 fakss +497214093316 e-pasts info@dhu.com Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: SIA „Mitela” Brīvības ielā 183/1 Rīga, LV-1012 Tel: 67360781 Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2012. Zāļu lieltirgotavas cena aptiekām 7,75 EUR (bez PVN).

Palīdzība aizkaitināmiem bērniem un bērniem, kas slikti guļ

Dormikind

Kā lietot

Atver

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita. Attēlotajām personām ir tikai ilustratīva nozīme.

 

©2016 UAB „MITELA“ . Reklāmas devējs – SIA „Mitela”.